Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach w zakresie gospodarowania odpadami

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639)

nakłada na przedsiębiorców obowiazek odzysku i recyklingu wprowadzonych na rynek opakowań. Określone zostają ogólne kryteria jakie musi spełniać przedsiębiorca. Ustalany jest sposób obliczania wysokości odzysku i recyklingu oraz forma składania obowiązkowych rocznych sprawozdań, wraz ze szczegółami dotyczącymi stosownej dokumentacji.

Ustawa precyzuje wymagania dla instalacji stosowanych do utylizacji i recyklingu. Szczegółowo zdefiniowane i określone są opłaty produktowe oraz jej dokumentacja. Wprowadzony zostaje obowiazek odbioru od kupującego nowy akumulator zużytego, kwasowo – ołowiowego lub wyłpacenia opłaty depozytowej. Omówione są zasady gospodarowania pobranymi z tytułu opłat środkami. Ustawa zawiera także stosowne przepisy karne.

W załączniku artykuł:

Pobierz

Może Ci się również spodoba

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo