Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) określa wymagania jakie muszą spełniać opakowania w związku z wymaganiami ochrony środowiska. Ustawa wprowadza definicję i klasyfikację opakowań.

Określone są szczegółowo wymagania jakie powinny one spełniać aby były przydatne do recyklingu lub łatwej utylizacji. Omówione zostają oznaczenia stosowane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz związane z jej ujednoliceniem dokumenty. Szczegółowo określone są zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Treść zawiera także informacje o obowiązkach sprzedawców i użytkowników opakowań jak i obowiązkach administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami. Ustawa wprowadza również stosowne przepisy karne.

W załączniku artykuł:

Pobierz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo