Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202)

wnosi szereg podstawowych definicji w temacie recyklingu pojazdów. Na wprowadzających zostaje nałożony zakaz stosowania materiałów niebezpiecznych oraz znakowania substancji zdatnych do odzyskania. Stawiany jest wymóg organizowania sieci odbioru pojazdów i uiszczania odpowiednich opłat wraz z obowiązkiem sporządzania sprawozdań.

Szczegółowo omówione są warunki jakie powinni spełniać przedsiębiorcy zajmujący się odbieraniem, strzępieniem lub demontażem (stan odbieranych pojazdów, poziom odzysku i recyklingu, dokumentacja, sprawozdawstwo).
Ustawa zobowiązuje administrację publiczną do prowadzenia ewidencji przedsiębiorców i regulowanie ich działań poprzez wydawanie pozwoleń. Niestosowanie się do powyższych regulacji grozi stosowaniem zawartych w ustawie sankcji karnych.

W załączniku artykuł:

Pobierz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo