Zużyty sprzęt AGD RTV

W październiku 2005 roku weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495). Przepisy te wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ustawa zacznie obowiązywać w pełni od 1 stycznia 2009 roku, jednak już dziś przedsiębiorcy są zobowiązani umieszczać na wyprodukowanych przez siebie urządzeniach informację o zakazie pozbywania się zużytego sprzętu. Producenci mają także obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbierania zużytego sprzętu oraz przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania. W myśl ustawy konsument powinien mieć możliwość pozbycia się starego sprzętu przy zakupie nowego.

Nowe prawo ma przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska szkodliwymi związkami zawartymi np. w zamrażarkach. W związku z powyższym zabronione zostało wyrzucanie sprzętu, który nie nadaje się już do użytku, do kontenerów i pojemników przeznaczonych dla odpadów komunalnych. Taki sprzęt możemy oddać wyłącznie uprawnionym do tego firmom.

Aby usprawnić system do odbioru zużytego sprzętu zobowiązane zostały sklepy. Przy zakupie np. pralki powinniśmy mieć możliwość bezpłatnego oddania zużytej. Odbiorowi nie podlega natomiast sprzęt innego typu. Oddanie wyeksploatowanego telewizora przy kupnie pralki nie jest możliwe. Większość dużych sklepów wymienia urządzenia – przywozi nowo zakupione rzeczy, zabiera stare. Niepotrzebny RTV oraz AGD trafia do sklepowych magazynów. Zgodnie z prawem zabiera je stamtąd firma zajmująca się recyklingiem.

W przypadku pozbywania się starego sprzętu bez zakupu nowego obowiązek odbierania zużytego sprzętu mają gminy, a dokładniej gminne jednostki organizacyjne zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych lub przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Teoretycznie w każdej gminie powinien być specjalny punkt, w którym nieodpłatnie odbierano by od mieszkańców stare lodówki, zamrażarki, pralki i komputery.

Wprowadzenie ustawy poskutkowało wzrostem cen nowego sprzętu ponieważ nakłada ona obowiązek uiszczenia opłaty recyklingowej. Przeciętnie było to od 3 do 5 procent kosztu produkcji. Największe podwyżki dotyczyły lodówek i zamrażarek, których przetwarzanie jest najbardziej skomplikowane. Średnia cena recyclingu sprzętu chłodniczego wynosi 30 zł. Pralki, wirówki i inne duże sprzęty są droższe o 18 zł, kuchenki mikrofalowe, ekspresy o 5 zł, a odkurzacze o 3 zł. Opłata za czajniki, suszarki i inne drobne urządzenia wynosi 50 gr. Koszty te są stosunkowo niskie w porównaniu z przewidzianymi sankcjami.
Za wyrzucanie na śmietnik zużytego sprzętu grozi grzywna do 5 tysięcy zł.

Warto także przypomnieć iż Polsce grożą kary finansowe za lekceważenie unijnego zapisu o recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przeciętny Polak powinien oddawać do odzysku 4 kg zużytego sprzętu RTV i AGD rocznie. Obecnie oddaje tylko kilkadziesiąt gramów.

Do 2010 roku Polska musi również ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji do 75 procent. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą Polsce spore kary finansowe.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo