Kategoria: PRAWO A EKOLOGIA

0

Jak wybrać firmę szkoleniową?

Polityka szkoleniowa powinna być istotnym elementem działalności każdej rozwijającej się firmy. Rozsądne zarządzanie zasobami ludzkimi gwarantuje bowiem stały rozwój bez ryzyka utraty najlepszych pracowników.

0

Zieloni: rząd powinien powołać „Policję Ekologiczną”

Pilne wdrożenie „dyrektywy karnej” dotyczącej przestępstw ekologicznych. W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi skażenia Jury Krakowsko-Częstochowskiej 100 tonami odpadów niebezpiecznych oraz skandalicznych warunków zagrażających zdrowiu pracowników.

0

Zgoda sąsiadów na działaność gospodarczą

Chcę prowadzić działalność gospodarczą w budynku gospodarczym. Wiem, że muszę wystąpić o warunki zabudowy, w celu uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania. Otrzymałem także informację, iż warunki zabudowy otrzymam jeżeli wyrażą na to zgodę moi sąsiedzi.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2011 0

Opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2011

Zmiany dotyczące opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zostały odroczone zatem naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska następuje na dotychczasowych zasadach.

Nowe akty prawne w gospodarce odpadami 0

Nowe akty prawne w gospodarce odpadami

Ministerstwo Środowiska przypomina – od 1 stycznia 2011 r. obowiązują rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Zmiany ustaw zmienią życie 0

Zmiany ustaw zmienią życie

Zmiany w ustawie dotyczą głównie usuwania wyrobów z azbestu oraz zmian w ustawie o odpadach. Nałożono nowe zadania na samorządy gminne.

Ustawy, akty, rozporządzenia 0

Ustawy, akty, rozporządzenia

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z ochroną środowiska w Polsce są: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Jak kupujący może bronić się przed odstąpieniem od umowy przez dewelopera? 0

Jak kupujący może bronić się przed odstąpieniem od umowy przez dewelopera?

Czy inwestor może odstąpić od umowy zawartej z kupującym na wybudowanie lokalu mieszkalnego oraz jak kupujący może bronić się jeżeli inwestor od niej odstąpi?