Finansowanie edukacji ekologicznej przez NFOŚiGW.

Programy Priorytetowe z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej, profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych – zasady aplikowania o finansowanie projektów ze środków krajowych NFOŚiGW w 2009 roku.

SPRAWDZ SWOJE SZANSE NA FUNDUSZE UE

 
PAKIET  >      przygotowujący do korzystania z funduszy europejskich  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie na jednodniowe szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowywanych ze środków krajowych w roku 2009.

Może Ci się również spodoba